Agenda

12 december 2018

Hermann Wesselink College, Amstelveen 

 

21 december 2018

Zone College, Borculo

Button-Donaties-wit-rood

19 01 2012

Cultuurkaart 2012 / 2013

Vanwege de toenemende activiteiten van SWING op onderwijsinstellingen is het ook voor SWING van groot belang dat de Cultuurkaart blijft bestaan. Daarom hebben we besloten dit artikel van Kunstcontact over te nemen.  

De Cultuurkaart gaat in schooljaar 2012-2013 door als samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. Het kabinet en de Tweede Kamer steunen het Plan van Aanpak dat CJP in samenwerking met scholen, culturele instellingen en andere betrokkenen heeft geschreven. Dat betekent dat ook volgend jaar uw school en uw leerlingen met de Cultuurkaart op pad kunnen om culturele activiteiten te ondernemen.

In de nieuwe vorm is het uitgangspunt dat scholen 10 euro per leerling investeren in een Cultuurkaart en hier 15 euro aan cultureel tegoed voor terug krijgen. Dit bedrag kan worden besteed aan culturele activiteiten. Verder is het de bedoeling dat deze activiteiten vrijgesteld worden van BTW en zullen de administratieve lasten voor uw school verminderen.

Wat verandert er?
1)      De Cultuurkaart wordt niet langer verstrekt via de Regeling Cultuurkaart, maar wordt uitgegeven door Stichting CJP.
2)      Uw investering krijgt u terug in de vorm van cultureel tegoed, dat te besteden is bij erkende culturele instellingen. Bovenop dat tegoed krijgt u een extra premie uit het Fonds voor Cultuur en School dat met private middelen wordt gevuld.
3)      Klassikale activiteiten die met de Cultuurkaart worden ondernomen worden vrijgesteld van BTW.
 
Wat blijft hetzelfde?
1)      De aanvraagprocedure en de werking van de kaart blijft precies hetzelfde als de afgelopen jaren. Wel worden de regels omtrent het activeren van kaarten veel eenvoudiger zodat er minder administratieve lasten voor uw school zijn.
2)      U heeft dagelijks inzicht in de manier waarop het cultureel tegoed wordt besteed en bij welke culturele instellingen.
3)      Uw leerlingen krijgen met de Cultuurkaart voordeel op culturele activiteiten. Ook ontvangen zij korting op sportspullen, kleding, schoenen en schoolmaterialen met de Cultuurkaart.
Het streven is om jaarlijks een bedrag van 15 euro per leerling te reserveren voor het praktijkgedeelte van het cultuuronderwijs. Omdat de Cultuurkaart zowel ten goede komt aan de leerling, de school als de culturele instelling, wil men de lasten van de Cultuurkaart verdelen tussen school ( 66%= 10 euro) en een nieuw op te richten Fonds voor School en Cultuur 33% (5 euro). De hoogte van de bijdrage uit het Fonds zal afhangen van de hoeveelheid geld dat lokale overheden, vermogensfondsen en private partijen gaan bijdragen. In de periode tot en met het nieuwe schooljaar wordt het Plan van Aanpak verder uitgewerkt. Vanaf mei 2012 kan uw school zich voor Cultuurkaart-jaar 2012-2013 aanmelden. We willen u vragen om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de begroting voor het volgende schooljaar.

20 02 2012

Studiedagen voor docenten basisonderwijs

Op dinsdag 24 april in het Posttheater in Arnhem en vrijdag 27 april 2012 in het  Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam organiseert Stichting SWING twee studiedagen rondom muziekimprovisatie voor docenten in het basisonderwijs.


Op deze twee studiedagen worden twee muziekworkshops gegeven:

Workshop Cobra
'Cobra is een energiek, onvoorspelbaar, theatraal, humoristisch en krachtig muziek-improvisatie spel' uitontwikkeld oor de workshopleider Esmée Olthuis. De muzikanten zijn jullie zelf. Met stem, body en eventueel meegebrachte instrumenten en eventuele andere attributen ontstaat binnen de kortste keren een spannende muzikale belevenis. Cobra is een goede methode om met groepen te improviseren.


Workshop Klats!  
De methode Klats! is ontwikkeld door stichting SWING en geschreven door Gerhardt Heusinkveld. Het is een map met daarin acht sessies rondom improvisatie waarbij de discipline muziek centraal staat. Een methode voor groep 4, 5 en 6 van het primair onderwijs. Klats! kent een heldere opbouw en zet leerlingen spelenderwijs aan tot zelf improviseren.
 
Kosten:
€ 120,- inclusief methode Klats! (€ 39,95) en lunch/koffie/thee
Eventueel 1 workshop ook mogelijk
Opgave: info@swingweb.nl  T 072 5615649

06 02 2012

SWING exchange Zeeland Vlaanderen 2012

Van 2 maart tot en met 11 maart 2012 organiseert Stichting SWING in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans uit Lier (België) een uitwisselingsproject tussen de Zeeuwse Big Band en BigBandLier, geheten SWING Exchange (SWEx). In een periode van een maand komen de BigBandLier en de Big Band ZMS tweemaal bij elkaar gedurende drie dagen. Een keer in België en een keer in Nederland.

Deze internationale driedaagse bestaat uit masterclasses, groepsrepetities en vier concerten. Het motto is ‘participatie in improvisatie’. De muzikanten hebben zich deze dagen met elkaar verdiept op het gebied van jazz en in het bijzonder bigband spel en geïmproviseerde muziek.

De Zeeuw Jan Menu leidt de masterclasses en is op zijn baritonsax de solist tijdens de concerten. Hij wordt inmiddels beschouwd als een toonaangevende speler op dit instrument. Waar een bariton meestal wordt gezien als een log instrument, onderscheidt het spel van Menu zich als opvallend lichtvoetig en melodieus.

In België worden de masterclasses geleid door Kerry Moffit (USA) en de Canadees Martin Labbe die bij de Belgische SHAPE International Band werkzaam zijn.

Om de internationale uitwisseling extra te versterken zijn er twee geheel nieuwe suites gecomponeerd. De gerenommeerde Belgische arrangeur/componist en trompettist Stefaan Debevere schrijft de SWEx Suite-BE en het jonge Nederlandse talent Maartje Meijer de
SWEx Suite-NL. De vijf delen met titels als ‘De Zeeuwse Klei’, De Krachtige Dijk en ‘Het Zilte Water’ memoreren Zeeland op haar best. In de suite zijn alle stijlen verwerkt die behandeld worden tijdens de masterclasses en groepsrepetities. De concerten zijn een weergave van de studiedagen en verschillende muzikanten van de twee bigbands zullen hun improvisaties ten gehore brengen.

Alle masterclasses en repetities zijn openbaar. Komt allen luisteren!

Vrijdag 2 maart
Vanaf 20.00 uur – JAMSESSIE – Zeeuwse Muziekschool – Goes

Zaterdag 3 maart
10.00 – 12.30 uur – Pontes Lyceum – Goes
Openbare masterclass beide bigbands o.l.v. Jan Menu

14.00 – 17.30 uur
Openbare repetitie SWEx orkest met gastsolist o.l.v. Anja Sinke

20.00 uur Porgy en Bess – Terneuzen - € 7,50
Concert BigBandLier en Big Band Zeeuwse Muziekschool

Zondag 4 maart
Podium ’t Beest – Goes – aanvang 16.00 uur - € 10,-
Concert SWEx orkest o.l.v. Anja Sinke
Première SWEx suite-NL/BE
Gastsolist: Jan Menu - baritonsaxofoon

Vrijdag 9 maart
Vanaf 20.00 uur – JAMSESSIE – Zwartzusterskapel – Lier – Gratis

Zaterdag 10 maart
10.00 – 15.00 uur – Koninklijke Atheneum – Lier
Openbare masterclass beide bigbands o.l.v. Kerry Moffit en Martin Labbe

15.30 – 1730 uur – Zwartzusterskapel – Lier
Openbare repetitie SWEx orkest met gastsolist o.l.v. Han Flintrop
Zwartzusterskapel – Lier – aanvang 20.00 uur – Gratis
Big Band Zeeuwse Muziekschool en Lovebirds

Zondag 11 maart
De Foyer – Lier – aanvang 15.00 uur – Gratis
Lovebirds
SWEx orkest o.l.v. Han Flintrop
Première SWEx suite-BE/NL
Gastsolist: Stefaan Debevere - altsaxofoon

Voor meer info: www.bigbandlier.be en/of www.zeeuwsemuziekschool.nl

SWING webshop 89x100
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo-YouPlay-zonder-titel