Jazz in de Klas - Suzan Overmeer

Speciale aanbiedingjazz4kids small
Lesboek voor basisonderwijs en vakdocenten + CD

Jazz in de klas bevat lesmateriaal rondom twaalf jazzliedjes. Het boek en de bijbehorende cd zijn gemaakt om te worden gebruikt op basisscholen, in kindercursussen muziek op muziekscholen of bij workshops waar kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in een groep muziekles krijgen. In Jazz in de klas staat improviseren centraal en het uitgangspunt is dat kinderen leren door te doen. Het accent ligt daarbij op het zelf verzinnen en ontwerpen van muziek.

Op de cd zijn van alle liedjes meezing- en waar nodig meespeelversies opgenomen. Het lesmateriaal bevat eenvoudige opdrachten die ook voor leerkrachten met weinig muzikale bagage beslist bruikbaar zijn.

Jazz in de klas is een project van Stichting Jazz4kids en wordt uitgegeven door uitgeverij de Toorts in Haarlem. Het project werd mede mogelijk gemaakt dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het SNS Reaalfonds.

U kunt Jazz in de klas bestellen in onze webshop (zie link onderaan) of d.m.v. het overmaken van € 28,- (incl. btw en verzendkosten) op rekeningnummer 4251392 t.n.v. Stichting SWING in Alkmaar met vermelding: Jazz in de Klas, productiecode 3608SP. Vergeet niet uw adres te vermelden.

Actie:
Dit lesboek is verbonden aan het door ons aangeboden participatieconcert Jazz 4 Kids. Als u besluit een partici­patieconcert te boeken dan ontvangt u een exemplaar van het lesboek gratis.

Productiecode 3608SP

Button-naar-webshop

SWING webshop 89x100
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo-YouPlay-zonder-titel