Op maat

De markt van het muzikaal culturele aanbod is dynamischer dan ooit en elke instelling is verschillend. Wij kunnen ons voorstellen dat u ondanks het gevarieerde aanbod van SWING toch iets anders zoekt. Daarom verzorgen wij ook workshops en participatieconcerten op maat. Ook cursusweekenden of langlopende projecten waarbij het aanvragen van additionele financiële ondersteuning noodzakelijk is, behoort tot de mogelijkheden.

Om te illustreren wat de mogelijkheden zijn, zijn hier vier voorbeelden van mogelijke op maat producties.

Jazzimprovisatie
Een verzoek aan SWING om gezamenlijk een jazzimprovisatie workshop te organiseren, kan rekenen op een warm onthaal!

Improvisatie in het muziekonderwijs
Niet iedere docent gebruikt improvisatie even veelvuldig als leermiddel, terwijl improvisatie uitermate geschikt is om de muzikale creativiteit te ontwikkelen. De cursus wordt op maat gemaakt voor de school en haar docenten; lengte en inhoud worden in overleg bepaald.

Bandcoaching
Aan de hand van de keuze voor een bepaalde stijl wordt een aantal arrangementen geselecteerd en/of geschreven voor de bezetting van de band die de workshop gaat volgen.

Audio en/of video registratie
Als aanvulling op een bestaand(e) workshop of participatieconcert kan er een audio en/of video registratie worden gemaakt. Het is altijd leuk en bijzonder leerzaam om achteraf de muzikale verrichtingen nog eens te beluisteren en bekijken. SWING kan hiervoor zorgen.

Dit zijn slechts voorbeelden. Eigenlijk is alles mogelijk en daarom willen we u graag uitdagen om met prikkelende ideeën te komen. Wij zijn er voor u!

U kunt over workshops op maat contact opnemen met SWING. Wij inventariseren uw wensen, stellen in overleg een werkplan op en selecteren een geschikte workshopleider.

Stichting SWING: 06-33181098