Op maat

De markt van het muzikaal culturele aanbod is dynamischer dan ooit en elke instelling is verschillend. Wij kunnen ons voorstellen dat u ondanks het gevarieerde aanbod van SWING toch iets anders zoekt. Daarom verzorgen wij ook workshops en participatieconcerten op maat. Ook cursusweekenden of langlopende projecten waarbij het aanvragen van additionele financiële ondersteuning noodzakelijk is, behoort tot de mogelijkheden.

Om te illustreren wat de mogelijkheden zijn, zijn hier vier voorbeelden van mogelijke op maat producties.

Jazzimprovisatie
Een verzoek aan SWING om gezamenlijk een jazzimprovisatie workshop te organiseren, kan rekenen op een warm onthaal!

Improvisatie in het muziekonderwijs
Niet iedere docent gebruikt improvisatie even veelvuldig als leermiddel, terwijl improvisatie uitermate geschikt is om de muzikale creativiteit te ontwikkelen. De cursus wordt op maat gemaakt voor de school en haar docenten; lengte en inhoud worden in overleg bepaald.

Bandcoaching
Aan de hand van de keuze voor een bepaalde stijl wordt een aantal arrangementen geselecteerd en/of geschreven voor de bezetting van de band die de workshop gaat volgen.

Audio en/of video registratie
Als aanvulling op een bestaand(e) workshop of participatieconcert kan er een audio en/of video registratie worden gemaakt. Het is altijd leuk en bijzonder leerzaam om achteraf de muzikale verrichtingen nog eens te beluisteren en bekijken. SWING kan hiervoor zorgen.

Dit zijn slechts voorbeelden. Eigenlijk is alles mogelijk en daarom willen we u graag uitdagen om met prikkelende ideeën te komen. Wij zijn er voor u!

U kunt over workshops op maat contact opnemen met SWING. Wij inventariseren uw wensen, stellen in overleg een werkplan op en selecteren een geschikte workshopleider.

Stichting SWING: 06-33181098


Deze link werkt niet op de swinweb.nl site

OM Jazzimprovisatie 520x260px

Jazzimprovisatie

Reeds 25 jaar worden er door SWING workshops jazzimprovisatie aangeboden.

Vrijwel altijd gebeurt dit nu in samen­werking met anderen, zoals jazzpodia, jazzfestivals en soms met individuele muzikanten die een workshop willen organiseren.

Dit blijkt een goede formule te zijn, want op deze manier is de kans het grootst dat de workshops in een bestaande behoefte voorzien en kunnen ze op maat worden aangeboden.

Een verzoek aan SWING om gezamenlijke een jazzimprovisatie workshop te organiseren, kan rekenen op een warm onthaal!

 

Geschikt voor:

  • particulier initiatief

Productiecode 1981OM

 OM Saxofoon 520x260px

Saxofoonproject

In dit traject van minimaal drie workshops wordt de deelnemers zonder gebruik van het notenschrift alle kneepjes geleerd van het bespelen van de saxofoon. Tijdens het workshoptraject krijgen de deelnemers de saxofoons mee naar huis om verder te kunnen oefenen.

Het is zelfs mogelijk om een lokale band in dit project te betrekken als de opdrachtgever daar contact mee heeft. Het eindresultaat van dit traject: een echt live concert dat, indien gewenst, kan worden opgenomen.

Bijzonderheden
Een band betrekken bij het project kan alleen als deze op redelijk niveau presteert en zelfstandig de te spelen stukken instudeert. De opdrachtgever zorgt voor de band. De band is zelf verantwoordelijk voor het instrumentarium.
De opdrachtgever moet altijd eerst met SWING overleggen als hij een band bij het project wil betrekken.

Een cd-opname van het concert behoort tot de mogelijkheden. Zie daarvoor de speciale aanbieding; audio - en video registratie in deze brochure.

 

Geschikt voor:

  • alle leeftijden vanaf 9 jaaralle niveaus, geen muziekkennis vereist

Aantal workshops:

  • minimaal 3

Aantal sessies per workshop:

  • maximaal 2 van 90 minuten
  • Aantal deelnemers:
  • maximaal 20

Instrumentarium:

  • De workshopleider zorgt voor saxofoons in alle soorten en maten.De opdrachtgever zorgt voor: een geluidsset type 3 (voor details klik hier)

Productiecode 2206OM

OM Muziek-kun-je-improviseren 520x260px

Muziek kun je improviseren

Deze cursus is ontwikkeld voor docententeams van het basisonderwijs.
Ontdek hoe je met elkaar muziek kunt maken zonder muzikale achtergrond en theoretische kennis.
Improviseren binnen een muzikaal kader geeft iedereen de mogelijkheid creatief te zijn, oplossingen te zoeken en samen te werken.

Door eigen ervaring leer je de pedagogische mogelijkheden van improviseren als basis voor de muziekles in de klas. De basis van de cursus is het improvisatiespel COBRA; dit spel is door Esmee Olthuis, die ook de cursus geeft, verder uitgebouwd en geschikt gemaakt voor alle leeftijdsgroepen.

Samen met collega’s leer je hoe deze werkwijze is te toe passen in de klas. De cursus telt drie bijeenkomsten van 2 uur.

 

Geschikt voor:

  • docenten basisonderwijs

Productiecode 2006OM